Skip to content Skip to footer

Introductie & Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2023

Dit privacybeleid regelt de manier waarop Tech Publish Hub  informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers (elk een “Gebruiker”) van de website www.fintechpublishhub.nl (“Site”). Dit privacybeleid is van toepassing op de website en alle producten en diensten die worden aangeboden door Tech Publish Hub.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die informatie hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via www.fintechpublishhub.nl

Tech Publish Hub zet zich in voor het beschermen en beschermen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de AVG. Tech Publish Hub zal uw persoonsgegevens altijd verantwoord en veilig verwerken. Persoonlijke informatie die door onze lezers wordt verstrekt, stelt ons in staat onze service te verbeteren en gebruikers de meest geschikte marketing, informatie en diensten te bieden. Wij zullen deze gegevens verwerken onder gerechtvaardigd belang volgens de AVG. Lezers kunnen zich afmelden voor toekomstige communicatie door zich af te melden voor e-mailpromoties of door een e-mail te sturen naar:  dataprotection@techpublishhub.com

Tech Publish Hub zet zich in voor het beschermen en beschermen van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tech Publish Hub houdt zich aan de CCPA-consumentenrechten van:

 1. recht om op te merken
 2. toegangs rechten
 3. Recht op opt-out (of recht op opt-in)
 4. Recht op verwijdering
 5. recht op dezelfde diensten en prijzen

Tech Publish Hub houdt zich aan de POPIA-principes van:

 • Verantwoordelijkheid
 • transparantie
 • Beveiliging
 • data minimalisatie
 • doel beperking
 • Rechten van betrokkenen

Gerechtvaardigd belang

Tech Publish Hub volgt het principe van dataminimalisatie en zorgt ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens te allen tijde tot een minimum worden beperkt (Art.5). De persoonlijke gegevens die we verwerken, zijn beperkt tot visitekaartjesinformatie van bedrijfsmedewerkers die rechtstreeks verband houden met technologie-implementaties en besluitvorming. Er is een uitgebreide beoordeling uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verwerken geen onevenredige invloed hebben op de privacyrechten van onze lezers. We oefenen transparantie uit door alle lezers duidelijk te informeren dat we hun persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden (Art. 13 & 14). Wij streven ernaar alle lezersgegevens up-to-date te houden (artikel 5).

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de website van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. We hebben geprobeerd om waar mogelijk links naar het privacybeleid van derden op onze website te plaatsen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Hoe en wanneer we persoonlijke informatie delen met sponsors en derden

Tech Publish Hub kan uw persoonlijke informatie delen om inhoud en diensten van onze websites en diensten van derden te leveren die u mogelijk interesseren, inclusief gesponsorde inhoud.

Gesponsorde inhoud en derden

Tech Publish Hub werkt samen met externe sponsors om onze lezers een grote inhoudsbibliotheek te bieden, zoals whitepapers, video’s, casestudy’s en webinars. In ruil voor toegang tot onze bibliotheek en het downloaden van inhoud, kunnen we u vragen om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken als onderdeel van de registratie en/of om uw bestaande gegevens bij te werken.

Zoals reeds vermeld, volgt Tech Publish Hub het principe van gegevensminimalisatie en zorgt het ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens te allen tijde tot een minimum worden beperkt (art. 5). De persoonlijke gegevens die we verwerken, zijn beperkt tot visitekaartjesinformatie van bedrijfsmedewerkers die rechtstreeks verband houden met technologie-implementaties en besluitvorming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u de aanbieding te sturen die u hebt aangevraagd of om een eerder gedownloade bron op te volgen met aanvullende inhoud en/of andere gerelateerde bronnen van degenen die u hebt aangevraagd. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de sponsor en/of inhoudsponsors om met u te communiceren over het Aanbod en aanvullende producten, inhoud of diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Houd er rekening mee dat zodra uw persoonlijke gegevens zijn gedeeld met de derde partij/sponsor, hun privacybeleid, inclusief informatie over hoe u zich in de toekomst kunt afmelden, van toepassing zal zijn op uw persoonlijke gegevens. We hebben geprobeerd om waar mogelijk links naar het privacybeleid van derden op onze website te plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken van deze externe sponsors.

Daarnaast zullen we ook om uw toestemming vragen om uw informatie te laten delen met de externe sponsor en/of sponsors op het moment van downloaden om u de mogelijkheid te geven om u af te melden voor het delen van uw informatie en om uw privacy.

Soorten gegevens verzameld door Tech Publish Hub

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke informatie”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • voornaam en achternaam
 • telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Koekjes

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van sommige of al deze berichten van ons door de afmeldlink of instructies in elke e-mail die we sturen te volgen, of door  contact met ons op te nemen via dataprotection@techpublishhub.com

Privacy van kinderen

Onze Service is niet gericht op personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Aankopen van gegevens door derden

Tech Publish Hub koopt af en toe marketinglijsten van externe gegevensproviders. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Voornaam
 • achternaam, achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk postadres
 • Zakelijke functietitel/functie

Wanneer een gegevensaankoop wordt gedaan, kunt u e-mail- en telefooncommunicatie ontvangen van Tech Publish Hub met betrekking tot uw bedrijf/interesses zonder ons uw informatie te verstrekken. Als u op enig moment deze updates/communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden/afmelden of een e-mail sturen naar dataprotection@techpublishhub.com. Van al deze gegevensleveranciers houden wij ook een duidelijke administratie bij.

overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar en opgeslagen op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten het VK bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen naar en verwerken in het VK.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vormt uw toestemming voor die overdracht.

Tech Publish Hub zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld en dat uw persoonlijke informatie niet wordt overgedragen aan een organisatie of land tenzij er passende controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Als Tech Publish Hub betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wettelijke vereisten

Tech Publish Hub kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van Tech Publish Hub te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • beveiliging van de gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen.

dataveiligheid

We hebben zeer strikte privacypraktijken met betrekking tot de gegevens die binnen het bedrijf worden beheerd en beheerd. Daarnaast is IT-beveiliging altijd een belangrijk gebied geweest waarin wij de beveiliging van data en systemen hebben verzorgd. We hebben al firewalls, antivirussoftware, codering en een no-spreadsheet-regel op desktops ingesteld.

Tech Publish Hub implementeert een encryptiebeleid, dat essentieel is om de risico’s voor de rechten van betrokkenen te verminderen. We gebruiken pseudonimisering, codering en minificatie, allemaal erkende technieken voor gegevensbescherming door ontwerp.

bewaren van gegevens

Tech Publish Hub bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Tech Publish Hub slaat ook gebruiksgegevens op voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Tech Publish Hub streeft ernaar redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben en deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

U hebt mogelijk de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of verwijderen. Als u deze maatregelen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Tech Publish Hub op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
 • Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie op te slaan.

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige onderdelen van onze service.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • sessie cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We kunnen de informatie die u ons geeft en de informatie die we verzamelen door uw gebruik van onze websites gebruiken op de hieronder beschreven manieren en zoals beschreven op het moment van verzamelen. Tech Publish Hub gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze dienst te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen

Nieuwsbrief

We gebruiken de door u verstrekte gegevens om u dagelijkse nieuwsbrieven te sturen waarop u zich heeft geabonneerd. We zullen uw gegevens hergebruiken of toevoegen aan marketinglijsten, tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor elke nieuwsbrief die wij u sturen.

Website-Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service van Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de website Google Privacy & Terms:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Gedragsremarketing

Tech Publish Hub gebruikt remarketingdiensten om u te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze derde partijen gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

Google-advertenties

Google AdWords-remarketingservice wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door de Google Ads-instellingenpagina te bezoeken:  http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics opt-out browser add-on –  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser  te installeren . De Google Analytics opt-out browser add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de website Google Privacy & Terms:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

De Facebook-remarketingservice wordt aangeboden door Facebook Inc.

Meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook vindt u op deze pagina:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook:  https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/  , de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada  http://youradchoices.ca/  of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa  http://www.youronlinechoices.eu/  of schakel ze uit via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook, zie het gegevensbeleid van Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

De AdRoll-remarketingservice wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc.

U kunt zich afmelden voor AdRoll-remarketing door naar deze advertentievoorkeurenpagina van AdRoll te gaan:  http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van AdRoll naar de website van het AdRoll-privacybeleid:  http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus-remarketingservice wordt geleverd door AppNexus Inc.

U kunt zich afmelden voor AppNexus-remarketing door de pagina Privacybeleid en het AppNexus-platform te bezoeken:  http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Voor meer informatie over de privacypraktijken van AppNexus, zie het privacybeleid van het AppNexus-platform:  http://www.appnexus.com/platform-policy/

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u per e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en de “Ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Het wordt aanbevolen om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.